Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 10-р сарын тоон мэдээлэл

Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 10-р сарын тоон мэдээлэл

Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 10-р сарын тоон мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн талаар мэдээлэл өгч ажиллаа.

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн талаар мэдээлэл өгч ажиллаа.

Увс аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газраас зохион байгуулсан албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн уулзалт хэлэлцүүлэгт хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр Улсын бүртгэгч Н.Бүрэнмэнд мэдээлэл хийлээ.

Дэлгэрэнгүй
Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2022 оны 09-р сарын тоон мэдээ

Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2022 оны 09-р сарын тоон мэдээ

Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2022 оны 09-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ АЖИЛЛАА.

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ АЖИЛЛАА.

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ АЖИЛЛАА.

Дэлгэрэнгүй
Увс аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2022 оны 08-р сарын тоон мэдээ

Увс аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2022 оны 08-р сарын тоон мэдээ

Увс аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2022 оны 08-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Увс аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2022 оны 07-р сарын тоон мэдээ

Увс аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2022 оны 07-р сарын тоон мэдээ

Увс аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2022 оны 07-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Ажлын зар

Ажлын зар

Нягтлан бодогч ажилд шалгаруулж авна.

Дэлгэрэнгүй
Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 6-р сарын тоон мэдээлэл

Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 6-р сарын тоон мэдээлэл

Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 6-р сарын тоон мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
Увс аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2022 оны 05-р сарын тоон мэдээ

Увс аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2022 оны 05-р сарын тоон мэдээ

Увс аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2022 оны 04-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй