Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2023 оны 05-р сарын тоон мэдээлэл

A- A A+
Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2023 оны  05-р сарын тоон мэдээлэл