Татварын хэлтсээс сургалт мэдээлэл хийлээ.

A- A A+
Татварын хэлтсээс сургалт мэдээлэл  хийлээ.

Увс аймгийн татварын хэлтсээс Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан илгээх тухай болон Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн талаар

зөвлөгөө, сургалтыг Татварын Улсын байцаагч П.Алтанцэцэг, Г.Нямдорж нар хэлтсийн нийт албан хаагчдад хийлээ.