МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛЬТАЙ ХОЛБООТОЙ ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛЬТАЙ ХОЛБООТОЙ ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛЬТАЙ ХОЛБООТОЙ ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-аас сонгуулийн хууль тогтоомжийн дагуу хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг танилцууллаа

УБЕГ-аас сонгуулийн хууль тогтоомжийн дагуу хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг танилцууллаа

УБЕГ-аас сонгуулийн хууль тогтоомжийн дагуу хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг танилцууллаа

Дэлгэрэнгүй
Увс аймгийн төрийн албаны шалгалт явагдаж дууслаа.

Увс аймгийн төрийн албаны шалгалт явагдаж дууслаа.

Увс аймгийн төрийн албаны шалгалт явагдаж дууслаа.

Дэлгэрэнгүй
Нэг иргэн Нэг бүртгэл

Нэг иргэн Нэг бүртгэл

Нэг иргэн Нэг бүртгэл

Дэлгэрэнгүй