Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2023 оны 09-р сарын тоон мэдээлэл

A- A A+
Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2023 оны  09-р сарын тоон мэдээлэл

Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2023 оны  09-р сарын тоон мэдээлэл