УВС АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

       Монгол улсын засгийн газрын 2008 оны 78 дугаар тогтоолоор «Монгол Улсад бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хєтєлбєр» батлагдсанаар  улсын хэмжээнд бүртгэлийн чиг үүрэг бүхий тєрийн захиргааны байгууллагуудыг нэгтгэн зохион байгуулах үндэс эхлэл тавигдсан. Уг үндэсний хєтєлбєрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд УИХ-ын «Тєрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерєнхий бүдүүвчийг батлах тухай» 2008 оны 43-р тогтоол болон Засгийн газрын «Засгийн газрын тохируулагч, хэрэгжүүлэгч агентлаг байгуулах тухай» 2008 оны 64-р тогтоолд тус тус зааснаар Улсын бүртгэлийн ерєнхий газрыг Тэргүүн шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд байгуулахаар шийдвэрлэв. Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс 2009 оны 06-р сарын 05-ны єдєр Увс аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дэргэдэх Иргэний бүртгэл мэдээллийн алба, Эд хєрєнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн алба, татварын хэлтсийн хуулийн этгээдийн бүртгэлийн нэгж нэгдсэн удирдлагатай болсноор эмхлэн байгуулагдсан.

                                                                                                                          

 

ШИНЭ МЭДЭЭ