2023 оны 09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян

Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян

“Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аянд Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон нэгдэж байна.

Дэлгэрэнгүй
УВС АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН  2022  ОНЫ ОНЦЛОХ АЖИЛ №2

УВС АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2022 ОНЫ ОНЦЛОХ АЖИЛ №2

УВС АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2022 ОНЫ ОНЦЛОХ АЖИЛ №2

Дэлгэрэнгүй
УВС АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН  2022  ОНЫ ОНЦЛОХ АЖИЛ №1

УВС АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2022 ОНЫ ОНЦЛОХ АЖИЛ №1

УВС АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2022 ОНЫ ОНЦЛОХ АЖИЛ №1

Дэлгэрэнгүй
УБХ-ийн 2022 оны хагас жилийн  гүйцэтгэлийн тайлан

УБХ-ийн 2022 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан

Хэлтсийн 2022 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
УБХ-ийн 2021 оны жилийн гүйцэтгэлийн тайлан

УБХ-ийн 2021 оны жилийн гүйцэтгэлийн тайлан

Хэлтсийн 2021 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
УБХ-ийн 2021 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан

УБХ-ийн 2021 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан

Хэлтсийн 2021 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан

Дэлгэрэнгүй