2023 оны 07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

A- A A+
2023 оны 07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ