УВС АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2022 ОНЫ ОНЦЛОХ АЖИЛ №1

A- A A+
УВС АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН  2022  ОНЫ ОНЦЛОХ АЖИЛ №1

Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах зорилгоор эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг Баруунтуруун, Өмнөговь суманд үзүүлж эхлэв.