2023 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян

Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян

“Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аянд Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон нэгдэж байна.

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2-р сар

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБХ-ийн 2022 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБХ-ийн 2022 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБХ-ийн 2022 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБХ-ийн 2022 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБХ-ийн 2022 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБХ-ийн 2022 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБХ-ийн 2022 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБХ-ийн 2022 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБХ-ийн 2022 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБХ-ийн 2022 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБХ-ийн 2022 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБХ-ийн 2022 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй