Нэгдсэн сургалт зохион байгууллаа.

A- A A+
Нэгдсэн сургалт зохион байгууллаа.

“Улсын бүртгэгч нарын нэгдсэн сургалт" 04-р сарын 18,19-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.

Тус сургалтаар

1. Байгууллагын дотоод журам,бүтэц, орон тооны шинэчлэл танилцуулга - Дарга Г.Шинэбаяр,

2.Үндсэн бүртгэлд гарч буй нийтлэг алдаа,E-Mongolia цахим систем, Иргэний үнэмлэх бүртгэлд анхаарах, Гадаад паспортын бүртгэл сэдвээр -Улсын ахлах бүртгэгч Ц.Амгаланнамжил

3. Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл хууль тогтоомжийн хэрэгжилт,Eprs системийх талаар Улсын ахлах бүртгэгч Г.Бурмаа

4. Хуулийн этгээдийн бүртгэл сэдвээр -Улсын бүртгэгч Н.Бүрэнмэнд

5.Гэмт хэрэг,Зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр - Аймгийн прокурорын газрын Хяналтын Прокурор С.Баярчимэг

6.Төрийн болон албаны нууц хамгаалах чиглэлээр - Тагнуулын газрын мэргэжилтэн Н.Дайчинбаяр

7.Хяналт шалгалтын чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл - Хяналтын улсын байцаагч П.Ганболл

8.Харилцаа хандлага, харилцан хүндэтгэе сэдвээр -ЭМГазрын хэлтсийн дарга Г.Уугантуяа

9.Төрийн албаны ёс зүйн тухай хууль тогтоомж- Төрийн албаны салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга С.Оюунбилэг

10. Санхүү, үнэт цаасны чиглэлээр - Ахлах нягтлан бодогч Л.Энхсугар,

11. Мэдээллийн технологийн чиглэлээр - Инженер Г.Батжаргал нар тус тус сургалтыг зохион байгууллаа. Нийт албан хаагчдад ажлын өндөр амжилт хүсье.