Эрдмийн эхлэл сургууль дээр тоон гарын үсэг олголоо.

A- A A+
Эрдмийн эхлэл сургууль дээр тоон гарын үсэг олголоо.

"Эрдмийн эхлэл" ЕБСургууль дээр тоон гарын үсгийн талаар мэдээлэл хийж багш, ажилтан, сурагчдад олголоо.