Үндэсний энгийн гадаад цахим пасспорт олгож эхэллээ.

A- A A+
Үндэсний энгийн гадаад цахим пасспорт олгож эхэллээ.

Монгол Улс Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын (ИКАО) нийтийн түлхүүрийн санд 82 дахь гишүүн орноор элсэн орсон. Ингэснээр Олон Улсын стандартад нийцсэн, өндөр нууцлалтай гадаад паспортыг Монгол Улсын иргэд ашиглах боломжтой болж байна.

Өнөөдрөөс эхлэн шинэчлэгдэн батлагдсан Үндэсний энгийн болон цахим гадаад паспортын шинэ загварыг хэрэглээнд нэвтрүүлж байгаа тул иргэд та бүхэн өөрийн хүсэлтээр дээрх хоёр төрлийн паспортоос сонголт хийж аваарай.

Захиалахдаа хэлтэс дээр өөрийн биеэр банкны карт болон иргэний үнэмлэхтэйгээ ирэхэд хангалттай.