УВС АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2022 ОНЫ ОНЦЛОХ АЖИЛ №6

A- A A+
УВС АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН  2022  ОНЫ ОНЦЛОХ АЖИЛ №6

- Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмж болон үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх зорилгоор албан хаагчдын харилцаа хандлага болон үйлчилгээний чанарыг иргэд үнэлэх үнэлгээний төхөөрөмжийг Увс аймагт анх удаа нэвтрүүлэв.