УВС АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2022 ОНЫ ОНЦЛОХ АЖИЛ №5

A- A A+
УВС АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН  2022  ОНЫ ОНЦЛОХ АЖИЛ №5

Орон нутгийн төсвийн 23 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар иргэд өөртөө үйлчлэх киоск машин нэвтрүүлэв.

Иргэд өөртөө үйлчлэх замаар улсын бүртгэлийн лавлагаа, үйлчилгээг үнэ төлбөргүй, түргэн шуурхай авах боломж бүрдсэн.