Иргэдийн анхааралд

A- A A+
Иргэдийн анхааралд

ИРГЭН ТА

2023 онд 16, 25, 45 насанд хүрч байгаа бол хуулийн хугацаанд /төрсөн өдрөөсөө хойш 30 хоног дотор/ иргэний үнэмлэх шинээр авах болон сунгалт хийлгэх бүртгэлд хамрагдана уу.

2007 онд төрсөн иргэн 16 нас

1998 онд төрсөн иргэн 25 нас

1978 онд төрсөн иргэн 45 нас хүрч байна.