Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 11-р сарын тоон мэдээлэл

A- A A+
Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 11-р сарын тоон мэдээлэл