УБХ-ийн 2022 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

A- A A+
УБХ-ийн 2022 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ