ТОДРУУЛГА: Хуулийн этгээд татан буугдсаныг улсын бүртгэлд хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

A- A A+

Хуулийн этгээд татан буугдсаныг улсын бүртгэлд хэрхэн бүртгүүлэх заавар