УВС АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭСТ ЦАХИМ МАШИН БУЮУ КИОСК МАШИН НЭВТРҮҮЛЛЭЭ.

A- A A+
УВС АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭСТ ЦАХИМ МАШИН БУЮУ КИОСК МАШИН НЭВТРҮҮЛЛЭЭ.

 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст цахим машин буюу киоск машин нэвтрүүллээ.  Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний орчныг бүрдүүлэх зорилгоор өөрөө өөртөө үйлчлэх уг машиныг шийдэж өгсөн юм. Ингэснээр 12 төрлийн лавлагаа буюу иргэний улсын бүртгэл, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг  төлбөртэй болон төлбөргүйгээр авах боломжийг бүрдүүлж байгаагаараа онцлог юм. Жишээ нь улсын бүртгэлийн лавлагаа үнэгүй гарах, гадаад паспорт захиалах, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн мэдүүлэг хэвлэх, үйлчилгээний хөлс, тэмдэгтийн хураамж төлбөр төлөх, тоон гарын үсэг авах зэрэг олон үйлчилгээг эндээс авах боломжтой болж байна. Иргэдэд ойр хялбар, хурдтай, хүртээмжтэй байдлыг бүрэн хангаж, цаг хугацааны болон эдийн засгийн бодит хэмнэлтийг бий болгож байна.

https://www.youtube.com/watch?v=wsWNyfGSCLs