ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ АЖИЛЛАА.

A- A A+
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ АЖИЛЛАА.

Тус хэлтсийн Хяналтын улсын байцаагч Г.Отгонням Улаангом суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 12 багийн иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хяналт шалгалт хийв. Тоон гарын үсэг олгох үйлчилгээний талаар болон улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, үндэсний энгийн гадаад паспортыг барьцаалж авсан барьцаалуулсан, гэмтээсэн, хууль тогтоомжид зааснаас бусад этгээд бусдын иргэний үнэмлэхийг төвлөрүүлэн хадгалах зэрэг зөрчлийн талаар төлөвлөгөөт шалгалт хийж урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл өгч ажиллаа.