Үндэсний энгийн гадаад паспорт захиалахад иргэнээс зураг шаардахгүй боллоо

A- A A+
Үндэсний энгийн гадаад паспорт захиалахад иргэнээс зураг шаардахгүй боллоо

Иргэн та гадаад пасспорт захиалахад та доорх дансанд төлбөрөө хийж иргэний үнэмлэхтэйгээ өөрийн биеэр ирэхэд хангалттай.

Гадаад пасспорт шинээр авах болон сунгуулахад:

Төрийн банкны 106030085647 тоот дансанд 27,500₮ / Үйлчилгээний хөлс, пасспортын үнэ/

Төрийн сангийн 150000941 тоот дансанд 5000 төгрөг / Тэмдэгтийн хураамжын үнэ/ тус тус төлж төлбөрийн баримтаа авч ирнэ.

Гадаад пасспорт дахин олгоход / Хаясан, гээсэн үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн тохиолдолд/

Төрийн банкны 106030085647 тоот дансанд 40,000 төгрөг / үйлчилгээний хөлс, пасспортын үнэ/

Төрийн сангийн 150000941 тоот дансанд 5000 төгрөг / тэмдэгтийн хураамж/ тус тус төлж төлбөрийн баримтаа авч ирнэ.