ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧИЙН МЭДЭЭЛЛЭЭ БҮРТГҮҮЛЭЭГҮЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЖАГСААЛТ

A- A A+
ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧИЙН МЭДЭЭЛЛЭЭ БҮРТГҮҮЛЭЭГҮЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЖАГСААЛТ

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн бүртгэлээ 05-р сарын 31-ны дотор бүртгүүлээрэй.

Бүртгүүлээгүй хуулийн этгээдийн жагсаалтыг байршууллаа.