Сумдын Улсын бүртгэгч нарт сургалт зохион байгуулав.

A- A A+
Сумдын Улсын бүртгэгч нарт сургалт зохион байгуулав.

Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс 19 сумдын Улсын бүртгэгч нарын нэгдсэн сургалтыг 2021 оны 03-сарын 18-19 ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.