"Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян" өрнөж байна. Та нэгдээрэй

A- A A+

Жендэрийн тэгш бус байдал нь хүний эрхийн зөрчил, ялгаварлан гадуурхалтыг үүсгэж, хүйсээс нь шалтгаалан боломж, бололцоог нь хязгаарлаж байдаг. Үүний нэг илрэл нь жендэрт суурилсан хүчирхийлэл юм. Жендэрийн хүчирхийллийн хор нөлөө, үүнийг нийгэмд хэрхэн хүлээж авдаг талаар ч мөн энэхүү видеонд өгүүлэх болно.