УБХ-ийн 2021 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

A- A A+
УБХ-ийн 2021 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ