УБХ-ийн 2021 оны 09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

A- A A+
УБХ-ийн 2021 оны 09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ