УБХ-ийн 2021 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

A- A A+
УБХ-ийн 2021 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ