Бүртгэлийн нэгжүүд шинэ тоног төхөөрөмжөө хүлээн авлаа.

A- A A+
Бүртгэлийн нэгжүүд шинэ тоног төхөөрөмжөө хүлээн авлаа.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 144 дүгээр тогтоолоор баталсан “Нэг иргэн-Нэг бүртгэл” үндэсний хөтөлбөрт заасан зорилтуудыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага буюу КОЙКА-тай хамтран “Улсын бүртгэлийн байгууллагын дэд бүтцийг хөгжүүлэх замаар иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх төсөл” хэрэгжүүлэхээр тохиролцсон билээ. Төслийн хүрээнд Увс аймгийн 19 сумын улсын бүртгэлийн албан хаагчдын хэрэглэж буй тоног төхөөрөмжийг иж бүрнээр нь шинэчлэх ажил хийгдлээ.