УБЕГ-аас сонгуулийн хууль тогтоомжийн дагуу хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг танилцууллаа

A- A A+
УБЕГ-аас сонгуулийн хууль тогтоомжийн дагуу хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг танилцууллаа

Улсын бүртгэлийн байгууллага сонгуулийн хууль тогтоомжийн дагуу хэрэгжүүлж буй сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, давхардлыг арилгах, нягтлан шалгах, хэвлэх, хүргүүлэх үйл ажиллагаатай Сонгуулийн ерөнхий хороонд бүртгүүлсэн нам, эвсэл, холбогдох ТББ-ын төлөөллүүд танилцлаа.