cialis

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл

Газар өмчлөх эрхийг анхны удаа бүртүүлж, баталгаажуулах

·         Мэдүүлэг бөглөх /Улсын бүртгэгчээс авах/

·         Өргөдөл

·         Өмчлөгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

·         Засаг даргын захирамж, захирамжийн хавсралт

·         Өмчилсөнигазрын кадастрын зураглал /газрын алба/

·         Газрын хянан баталгааны дүгнэлт

·         Газар өмчлөх эрхийн гэрчилгээ үнэ төлбөргүй болно.

Газраас бусад ҮХЭХ-ийн анхны удаа бүртгүүлж, баталгаажуулах

·         180000280968 дансанд /эд хөрөнгөө үнэлгээний 0.01%-иар тэмдэгтийн хураамж төлөх/

·         Мэдүүлэг бөглөх /Улсын бүртгэгчээс авах/

·         Өргөдөл

·         Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар

·         Байшингийн фото зураг /4 талаас/

·         Газрын гэрчилгээ /газрын гэрчилгээ эзэмшлээр бол эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээний хамт/

·         Танилцуулгын маягт

·         Кадастрын зураглал Жич: /Дээрх бүх материалыг бүрдүүлэн өмчлөгч нь өөрийн биеэр ирж өргөдөл, мэдүүлгийн маягт дээр гарын үсэг зурсан тохиолдолд заавал нотариатаар батлуулах шаардлагагүй болно./

Газраас бусад ҮХЭХ-ийг анхны удаа бүртгүүлж, баталгаажуулах хуулийн этгээд бол

·         180000280968 дансанд /эд хөрөнгөө үнэлсэн үнэлгээний 0.01%-иар/ бодож тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

·         Мэдүүлэг бөглөх /Улсын бүртгэгчээс авах/

·         Бүртгүүлэхийг хүссэн албан бичиг

·         Эд хөрөнгийн танилцуулга /эд хөрөнгийн байршил хаяг, хэмжээ, зориулалт, хэдэн хүний өмч болох, өмчлөгчийн тодорхойлсон үнэ, тухайн үл хөдлөх хөрөнгө хэдэн өрөө, тасалгаатай г.м/

·         Эд хөрөнгийг өмчлөх эрхтэйг нотолсон баримт бичиг /эрх бүхий байгууллагын тогтоол шийтвэр, барилга хүлээлцсэн акт, барилгыг ашиглалтанд хүлээн авсан улсын комиссын акт г.м/

·         Байшингийн фото зураг /4 талаас/

·         Газрын гэрчилгээ /газрын гэрчилгээ эзэмшлээр бол эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээний хамт/

·         Барилгын давхруудын план зураг

·         Кадастрын зураглал

·         Захиралын иргэний үнэмлэхний хуулбар

·         Аж ахуй нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, дүрэм үүсгэн байгуулах гэрээ

·         Шинээр баригдсан барилга, байгууламжийн алба ёсны хаяг

Худалдах худалдан авах гэрээг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

·         Мэдүүлэг бөглөх /Улсын бүртгэгчээс авах/

·         Худалдах, худалдан авах гэрээ  /гэрээнд 2 талын 18 нас хүрсэн хамтран өмчлөгчид гарын  үсэг зурна. Насанд хүрээгүй бол хууль ёсны төлөөлөгч төлөөж гарын үсэг зурж нотариатаар гэрчлүүлсэн байна./

·         Гэрээнд оролцогч 2 талын өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар

·         Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний эх хувь

·         Худалдан борлуулсаны орлогын албан татвар /2 хувиар төлсөн баримт/

·         18000005122  дансанд 20000 төгрөг тушаасан баримт /яаралтай бол 40000 төгрөг/

Бэлэглэх гэрээг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

·         Мэдүүлэг бөглөх /Улсын бүртгэгчээс авах/

·         Бэлэглэх гэрээ /гэрээнд 2 талын 18 нас хүрсэн хамтран өмчлөгчид гарын үсэг зурна. Насанд хүрээгүй бол хууль ёсны төлөөлөгч төлөөж гарын үсэг зурж нотариатаар гэрчлүүлсэн байна./

·         2 тал өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, гэрчилгээний хуулбар

·         Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний эх хувь

·         18000005122 дансанд 20000 төгрөг тушаасан баримт /яаралтай бол 40000 төгрөг/

Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэхэд

·         Мэдүүлэг бөглөх /Улсын бүртгэгчээс авах/

·         Өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээний эх хувь /нотариатаас олгоно/

·         Өв залгамжлагч хамтран өмчлагчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний эх хувь

·         18000005122 дансанд 20000 төгрөг тушаасан баримт /яаралтай бол 40000 төгрөг/

Газар эзэмших, ашиглах эрхийг анхны удаа бүргүүлж, баталгаажуулах

·         Мэдүүлэг бөглөх /Улсын бүртгэгчээс авах/

·         Газар эзэмших ашиглах эрхийн гэрчилгээ, гэрээний эх хувь

·         Төрийн өмчийн газрыг эзэмших, ашиглах тохиолдолд эзэмшүүлэх ашиглуулахаар олгосон эрх бүхий этгээдийн шийдвэр

·         Кадастрын зураглал

·         18000005122 дансанд 10000 төгрөгийн хураамж төлсөн баримт

Эд хөрөнгийн эрхийн лавлагаа авах, баримт бичгээс хулбар хийлгэх,

·         Лавлагаа хүссэн өргөдөл /өргөдөлд юун тухай лавлагаа авах талаар тодорхой бичнэ/

·         Лавлагаа авагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

·         Эд хөрөнгийн талаар хураангуй лавлагаа нь 1000 төгрөг

·         Эд хөрөнгийн талаар дэлгэрэнгүй лавлагаа нь 5000 төгрөг

·         Хуулбар хийлгэхэд хуудас дутмаас 500 төгрөг

·         18000005122 дансанд мөнгө тушаасан баримт

Барьцааны гэрээг бүртгүүлэх

·         Мэдүүлэг бөглөх /Улсын бүртгэгчээс авах/

·         Зээлийн болон барьцааны гэрээ барьцаалбар

·         Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний эх хувь

·         Иргэний үнэмлэх бичиг баримт

·         18000005122 дансанд барьцаагаар хангагдах үүргийн үний дүнгийн 0.05%-иар бодож, барьцаалбараар гэрчлэгдсэн бол 3000 төгрөг үйлчилгээний хөлс тушаасан баримт /яаралтай 0.1%/

Эд хөрөнгийн өмчлөлөөс хамтран өмчлөгч хасагдах, нэмэгдэх

·         Мэдүүлэг бөглөх /Улсын бүртгэгчээс авах/

·         Хамтран өмчлөгч хасагдах болон нэмэгдэх хэлцэл

·         Өмчлөх эрхийн гэрчилгээний эх хувь

·         18000005122 дансанд 8000 төгрөг тушаасан баримт /яаралтай 16000 төгрөг/

Эд хөрөнгийн хаяг, хэмжээ өрчилөгдөх 

·         Мэдүүлэг бөглөх /Улсын бүртгэгчээс авах/

·         Кадастрын зураглал

·         Хаяг, хэмжээ өөрчлөгдсөнийг нотлох баримт

·         Өмчлөх эрхийн гэрчилгээний эх хувь

·         Эд хөрөнгийг 4 талаас харуулсан фото зураг

·         Өргөдөл /ямар шалтгаанаар хэмжээ, хаяг өөрчлөгдсөн талаар тодорхой бичих/

 

·         18000005122 дансанд 8000 төгрөг тушаасан баримт /яаралтай 16000 төгрөг/

ВЭБ ХОЛБООС

БИДЭНТЭЙ ХАРИЛЦАХ

Увс аймаг, Улаангом сум, 3-р баг, Галдан бошигт хороолол, өөрийн байр 

Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.00 - 17.00 цаг Бямба, Ням амарна.

Утас : 70452244, 70453519, 70452416

Факс : 976-70452244

И-мэйл хаяг :uvs@burtgel.gov.mn

Вэб сайт : http://uvs.burtgel.gov.mn

Зохиогчийн эрх © 2017 Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.

Please publish modules in offcanvas position.