bb5536408b05c8c576dcfb9250219a06.jpg
Бидний тухай Хэвлэх И-мэйл
Үзсэн: 1727

Монгол улсын засгийн газрын 2008 оны 78 дугаар тогтоолоор «Монгол Улсад бїртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох їндэсний хєтєлбєр» батлагдсанаар  улсын хэмжээнд бїртгэлийн чиг їїрэг бїхий тєрийн захиргааны байгууллагуудыг нэгтгэн зохион байгуулах їндэс эхлэл тавигдсан. Уг їндэсний хєтєлбєрийг хэрэгжїїлэх хїрээнд УИХ-ын «Тєрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бїтцийн ерєнхий бїдїївчийг батлах тухай» 2008 оны 43-р тогтоол болон Засгийн газрын «Засгийн газрын тохируулагч, хэрэгжїїлэгч агентлаг байгуулах тухай» 2008 оны 64-р тогтоолд тус тус зааснаар Улсын бїртгэлийн ерєнхий газрыг Тэргїїн шадар сайдын эрхлэх асуудлын хїрээнд байгуулахаар шийдвэрлэв. Увс аймгийн Улсын бїртгэлийн хэлтэс 2009 оны 06-р сарын 05-ны єдєр Увс аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Иргэний бїртгэл мэдээллийн алба, Эд хєрєнгийн эрхийн улсын бїртгэлийн алба, татварын хэлтсийн хуулийн этгээдийн бїртгэлийн нэгж нэгдсэн удирдлагатай болсноор эмхлэн байгуулагдсан.

 

Улсын бүртгэл

Шилэн данс

Холбоос

Зохиогчийн эрх © 2015 Увс аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.